Poradenská činnost v oblasti rozvoje osobnosti

-osobnostní rozvoj - uvědomění si kdo jsem, kde jsem a kam chci jít /životní postoje,

  stimulace,efektivita, stabilita, míra shody, energetická bilance…./

-psychosomatické projevy - požadavky naší psychiky na imunitní systém

-oblast partnerských vztahů

-hledání profesního zaměření nebo jeho změna - dovednosti, schopnosti, logika, vitalita,

 ambice…

-personalistika - výběr zaměstnanců na pracovní pozice, úspěšnost zaměstnanců na různých

  pracovních místech


Používané metody:

-psychologie barev

psychodiagnostická metoda „Barvy života“ využívá barvově-slovní asociace,

které nám pomohou řešit situace, s jejichž uchopením můžeme mít v reálu potíže.

Barvy, které preferujeme, nosíme na sobě, využíváme v interiéru či exteriéru, o nás mnohé vypovídají.

Právě spojením slov a barev se nám objeví to, co nám klade na naší cestě životem nějaké překážky.

Jejich překonání může odblokovat případné psychosomatické obtíže.


-grafologie

„člověk píše tak, jak kráčí životem kupředu“

Písmo zobrazuje psychický svět jedince.